Bảng giá dịch vụ phun xăm thẩm mỹ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ

Dịch vụ lông mày Giá (VNĐ)
Phun mày thường Hàn Quốc 1.800.000 VNĐ
Phun tán bột 3D Hàn Quốc 2.500.000 VNĐ
Phun, điêu khắc 6D Hàn Quốc 2.800.000 VNĐ
Xử lý, sửa lông mày bị đỏ, xanh 1.000.000 VNĐ - 1.500.000 VNĐ
Dịch vụ mí mắt Giá (VNĐ)
Phun mí mắt trên 1.300.000 VNĐ
Phun mí mắt dưới 1.500.000 VNĐ
Phun 2 mí mắt 2.500.000 VNĐ
Xử lý mí mắt bị đỏ, xanh (Trên + dưới) 1.500.000 VNĐ
Dịch vụ môi Giá (VNĐ)
Phun viền môi 1.000.000 VNĐ
Xử lý viền môi thâm 1.200.000 VNĐ
Phun môi hồng lụa 3.500.000 VNĐ
Phun môi xí muội 2.800.000 VNĐ
Phun môi pha lê 4.500.000 VNĐ
Phun môi ủ bóng collagen 5.500.000 VNĐ
Phun môi xử lý thâm 2.000.000 VNĐ - 3.500.000 VNĐ
Tẩy môi thâm nam 2.500.000 VNĐ - 3.500.000 VNĐ
Xử lý môi thâm bằng Laser 3.000.000 VNĐ - 3.500.000 VNĐ
Dịch vụ nhũ hoa Giá (VNĐ)
Phun hồng nhũ hoa 2.500.000 VNĐ
Xử lý nhũ hoa thâm 3.000.000 VNĐ - 4.000.000 VNĐ
Xử lý nhũ hoa thâm bằng Laser 5.000.000 VNĐ

Tin liên quan